Dialogbyen Lillehammer – dialog for fred

Fra 19. til 23. juni inviterer vi mennesker som arbeider med fred og forsoning i hele verden til  Dialogbyen Lillehammer.

På Lillehammer samler vi fredsforhandlere, forskere, politikere, fredsinteresserte, samfunnsledere og ikke minst mennesker berørt av konflikter for å utforske hvordan dialog bidrar til å bygge varig fred og hindre fremtidige konflikter.

I løpet av Dialogbyen Lillehammer vil det være en rekke ulike møter, samtaler, seminarer og andre arrangement.

Vi starter med å markere at det er 100 år siden slutten av første verdenskrig. Lærdommene fra denne krigen er viktige for det dialogarbeidet som det i dag er behov for i mange av verdens konfliktområder. Vi samler noen av Norges fremste historieeksperter til en heldags konferanse for å diskutere første verdenskrig på onsdag 20. juni. Samme kveld avholder vi minnemarkering  i Lillehammer kirke over de mange norske sjøfolkene som falt under første verdenskrig.

Torsdag 21. juni igangsettes det er to-dagers konferanse med seks viktige samtaler omkring dialog som metode for fred i de konflikter som i dag preger verden. Disse samtalene handler om inkluderende dialog; forsoning etter kriger og konflikt gjennom dialog; tvungen forskyvning og utfordringene av migrasjon; Bærekraftig utvikling Mål 16; FNs Sikkerhetsråd 1325 om kvinner, fred og sikkerhet; og UNSCR 2250 om ungdom, fred og sikkerhet. Til denne konferanser kommer representanter fra alvorlige, dagsaktuelle konflikter som Colombia, Balkan, Kenya, Ukraina og Afghanistan.

Lørdag 23. Juni er det åpen dag, med eget seminar om idrett for fred, og du får mulighet til å se og delta på et reelt dialogmøte om et meget brennbart emne i dagens konflikter.

I tillegg arrangeres det gatekonserter, utstillinger og selvsagt en hagefest i den vakre hagen til Nansenskolen.

Bli med!

Lillehammer Dialogue City promotes dialogue for peace

In the summer of 2018, from June 19 – 23, people working on peace and reconciliation around the world will meet at Lillehammer Dialogue City.

Lillehammer Dialogue City is a conference about how dialogue is a vital tool for inclusive policymaking, which makes it possible to strengthen democracy, and achieve the Sustainable Development Goals and durable peace.

We bring together dialogue practitioners, researchers, government officials and community leaders to explore how dialogue contributes to building lasting peace and preventing future conflicts and war. Lillehammer Dialogue City is rich in events, conversations and initiatives promoting peace. 2018 marks 100 years since the end of World War I. The lessons from this war are important for the vital dialogue work needed today.

Lillehammer Dialogue City is a venue for six vital conversations, looking at the present global picture and the need for dialogue. These conversations are about inclusive dialogue; reconciliation after wars and conflict through dialogue; forced displacement and the challenges of migration; Sustainable Development Goal 16; UNSCR 1325 on Women, Peace and Security; and UNSCR 2250 on Youth, Peace and Security.

Join this important call for action.